Az Oktatás Pedagógiai Módszerei

Tartalomjegyzék:

Az Oktatás Pedagógiai Módszerei
Az Oktatás Pedagógiai Módszerei
Anonim

Az oktatás pedagógiai módszerei

A tanítás és a nevelés pedagógiai módszereinek minden változatossága két kategóriába sorolható - az emberi tevékenység értékelése és a konkrét cselekvések ösztönzése. Az első csoportba tartozik mindenféle bizalmatlanság és biztatás, a másodikba pedig a motiváció és a meggyőzés.

A gyermeknevelés pedagógiai módszereinek típusai
A gyermeknevelés pedagógiai módszereinek típusai

A meggyőzés mint nevelési módszer a pedagógiai folyamatban

A világgyakorlat lehetővé teszi, hogy a meggyőződést az oktatás fő civilizált pedagógiai módszerének tekintsük. Lényege a tisztázás, a szavak és a tettek tanulói tudatra gyakorolt hatása. A meggyőzés értékes humanisztikus tulajdonságokat képez bennük.

A meggyőzés sikere érdekében számos feltételnek kell teljesülnie:

 • Az esetleges szavakat tettekkel kell alátámasztani;
 • Magának a mentornak biztosnak kell lennie saját álláspontjában és nézőpontjában, különben mindenképpen hamisságba kerül;
 • A mentornak jártasnak kell lennie a szónoklatban, képesnek kell lennie beszélgetések és polemikák lebonyolítására: gondolatainak és beszédének pontosnak és érdeklődésre keltinek kell lennie;
 • A tanulókat cselekvésre kell ösztönözni; ehhez megmutatják magatartásuk érdemeit és hátrányait, feltételeket teremtenek a helyes cselekedetek végrehajtásához, megünneplik és ösztönzik a pozitív cselekvéseket, kialakítják a bajtársiasság és a szerénység érzését.

A motiváció mint pedagógiai nevelési módszer

A motiváció a tanulót egy olyan viselkedési keretbe helyezi, amelyet a társadalom jóváhagy. A nevelés ezen pedagógiai módszerének lényege, hogy az egyént a társadalom számára kívánt tevékenységre irányítsa. A motiváció egyik formájaként figyelembe vehetjük a mentor és a tanulók közötti interakció bármely módszerét. Különösen lehet egy megrendelés - a menedzsment és a szervezet eszközének lényege, a csapaton belüli interakció alapja.

Bátorítás és bizalmatlanság

A teljesítményértékelés a mindennapi oktatási gyakorlat szerves része. Számára olyan pedagógiai oktatási módszereket alkalmaznak, mint a bátorítás és a bizalmatlanság. A helyes ösztönzés jó motivátor és erős tényező a csapategyesítés szempontjából. Ez az oktatási rendszer egyik pillére, és sokféle formát ölthet - jutalom, vállveregetés, barátságos kézfogás.

A nevelés pedagógiai módszereinek alapelvei
A nevelés pedagógiai módszereinek alapelvei

A bátorítás olyan személy objektív igénye, aki erőfeszítéseket tett a cél elérése érdekében. Ez tükrözi ezen erőfeszítések pozitív értékelését. Ugyanakkor a bátorításnak, mint pedagógiai oktatási módszernek, meg kell felelnie bizonyos követelményeknek:

 • Értékelje a valós és a konkrét érdemeket;
 • Nem használható "fizetésként" az egyszerű, megfelelő emberi viselkedésért;
 • Legyen időszerű és nyilvános.

A bizalmatlanság, mint pedagógiai nevelési módszer a negatív tettre adott reakció. Elősegíti az emberben az akaratot és a felelősséget, erős karaktert alkot. A feddés történhet például egy ilyen cselekedet elutasításának formájában. Bizonytalanításkor be kell tartania bizonyos szabályokat is:

 • Csak egy meghatározott cselekedetet ítélnek el;
 • A bizalmatlanság mértékét egyenként értékelik, figyelembe véve a bűncselekmény súlyosságát és a tanuló személyiségjegyeit;
 • Az elítélő nyilatkozat formája nem tartalmazhat irritációt;
 • A bizalmatlanságnak időszerűnek és szükségszerűen végrehajtandónak kell lennie;
 • Az egyik cselekedete nem válhat a kollektív bizalmatlanságának okává.

A nevelés pedagógiai módszerei nem öncélok, hanem a mentor által kitűzött célok elérésének és az adott tulajdonságok fejlesztésének módjai. Ha a hagyományos módszerek nem hoznak eredményt, a tanár feladata más módok megtalálása, amelyek megfelelnek ennek a sajátos helyzetnek.

Találtál hibát a szövegben? Jelölje ki, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűt.

Ajánlott: